سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

کاشت گندم آبی در استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام

اقلیم گرم و خشک جنوب کشور شامل استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، ایلام و بخش هایی از استان های لرستان،کرمان، فارس، کرمانشاه، خراسان رضوی و کهگیلویه و بویراحمد و به احتمال خرد اقلیم هایی میکروکلیما در دیگر استان های کشور می باشد. این اقلیم دارای آب و هوای گرمسیر با زمستان های معتدل و بهار کوتاه و تابستان گرم و طولانی است. بیشینه مطلق دمای سالیانه در این اقلیم گاهی بیش از ۵۰ درجه سلسیوس و کمینه مطلق آن ۵ درجه سلسیوس است.

عامل های محدود کننده تولید در این اقلیم به طور عمده از نوع تنش های محیطی غیر زنده و به ویژه گرما و خشکی پایان فصل و شوری آب و خاک بوده و از تنش های زنده می توان به بیماری های زنگ زرد قهوه ای سپتوریا و فوزاریوم سنبله اشاره کرد. زمان مناسب کشت گندم از ۲۰ آبان ماه لغایت ۳۰ آذرماه و مناسب ترین زمان نیمه اول آذر ماه است. شمار بذر مصرفی در متر مربع ۴۰۰ بذر بوده و مناسب ترین رقم با توجه به رخداد گرمای ناگهانی پایان فصل گندم هایی با عادت رشد بهاره و دوره رشدی کوتاه تر (زودرس) است.


94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گندم

ارقام گندم متداول این اقلیم و ویژگی های آنها در پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت گندم ارائه شده است. گندم های دوروم نیز در این اقلیم جایگاه ویژه ای برای توسعه کشت دارند. به طوری که می توان به ارقام گندم دوروم، کرخه یاواروس و بهرنگ اشاره کرد. البته باید در نظر داشت که در تناوب های ذرت - گندم خطر افزایش آلودگی به بیماری فوزاریوم سنبله در گندم دوروم بیشتر می شود. بنابراین از کاشت ارقام گندم دوروم در تناوب ذرت – گندم باید پرهیز شود.

کاشت گندم آبی در استان های تهران، اصفهان، قزوین، قم، مرکزی، یزد

اقلیم معتدل به دلیل برخورداری از دماهای مناسب، نداشتن بروز سرمای شدید و طولانی در پاییز و زمستان، برای رشد گندم مناطق مستعدی به شمار می آیند و همواره بالاترین عملکردها مربوط به این اقلیم بوده است. این اقلیم شامل استان های تهران، اصفهان، قزوین، قم، مرکزی، یزد، بخش هایی از استانهای، فارس، لرستان، کرمانشاه، کرمان، خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی و بخش هایی از ایلام است که دارای شرایط آب و هوایی معتدل در طول سال و زمستان سرد و معتدل و تابستان های به نسبت گرم است. کمینه مطلق دما در این اقلیم از ۷ تا ۱۴ درجه سلسیوس متغیر است شمار روزهای یخبندان در این اقلیم بین یک تا دو ماه متغیر است. از عامل های محدود کننده تولید گندم در این اقلیم میتوان بیماری های زنگ های زرد و قهوه ای و از تنش های غیر زنده می توان به گرما و خشکی پایان فصل و شوری آب و خاک و از آفات مهم در این اقلیم میت وان به سن گندم، زنبور ساقه خوار اشاره کرد.

ارقام گندم متداول در این اقلیم و ویژگی های آنها در پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت گندم ارائه شده است.

ارقام افق، ارگ، سیروان، سیوند، پارسی ( ارقام جدید معرفی شده ) را برای این اقلیم می توان نام برد که برای کشت در مناطق معتدل مناسب هستند. ضمن اینکه دو رقم افق و ارگ متحمل به شوری و مناسب برای مناطق با تنش شوری خاک، و ارقام سیوند و پارسی مقاوم به زنگ سیاه و زنگ زرد هستند رقم سیروان ضمن تحمل به بیماری ها به ویژه زنگ زرد به خشکی پایان فصل نیز مقاوم و دارای کیفیت دانه مطلوبی است.

 

محصولات آموزشی مرتبط با زراعت و اصلاح نباتات


5,000 تومان6,000 تومان
علائم و نقش عناصر غذایی پر مصرف در گیاهان زراعی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت ذرت

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت سویا

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت پنبه

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت نخود

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت کلزا

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت گلرنگ

94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گندم

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت چغندر قند

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت آفتابگردان

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت سیب زمینی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت زعفران بصورت خاکی

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کنجد

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت ارزن

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کینوا

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت پیاز

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت داشت و برداشت سورگوم