سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

پرداخت و دانلود بلافاصله آموزش ها

آبیاری سویا

مدیریت آبیاری در کاشت سویا

سویا گیاهی تابستانه است و تنش رطوبتی یکی از عوامل اصلی محدودیت تولید آن محسوب می گردد. آبیاری قادر است عملکرد آن را تا 2 برابر نسبت به شرایطی که آبیاری نمی گردد، افزایش دهد. برنامه ریزی آبیاری نوعی گزینه مدیریتی آب است برای جلوگیری از کاربرد آب اضافی در مزرعه و همچنین ممانعت از کاهش عملکرد بواسطه تامین نشدن آب مورد نیاز گیاه (تنش آبی) است.

آماده سازی زمین برای کاشت سویا خاک ورزی و کاشت سویا

خاک ورزی و کاشت خاک ورزی یک پارامتر کلیدی برای تولید محصول است که به مدیریت بقایای گیاهی کمک نموده و علف های هرز را کنترل می کند که در رقابت با محصول فعلی قرار دارند. خاک ورزی می تواند کودهای دامی و شیمیایی را با خاک مخلوط کند که برای کاشت و تهیه بستر بذر ضروری هستند.

مراحل رشد سویا تاریخ کاشت سویا و انتخاب رقم مناسب سویا

سویا هم به صورت بهاره و هم در زراعت تابستانه کشت می شود. گیاه سویا توانایی تحمل سرما را ندارد. اصولاً دمای خاک در عمق کاشت به ده درجه سانتیگراد برسد، می توان سویا کاشت. سویا را باید زمانی کاشت که مطمئن باشیم سرمای اوایل بهار رخ نمی دهد. به طورمعمول، کشت بهاره از نیمه اردیبهشت آغاز می شود، اما کشت تابستانه بنا به تاریخ برداشت محصول گیاهان پاییزه و با توجه به شرایط آب وهوایی، بین 10 خرداد تا 20 تیر ماه است. عملکرد دانه سویا درکشت بهاره از کشت تابستانه بیشتر است.

کاشت سویا و تناوب کاشت سویا

روش های کاشت سویا

سویا به دوصورت خشکه کاری و هیرم کاری ( نم کاری ) کشت می شود.

خشکه کاری سویا

پس از آماده سازی زمین، به روش فارو، با فاصله خطوط 50 تا 60 سانتی متر و با استفاده از بذرکارهای ردیفی پنوماتیک با صفحه های مخصوص سویا، سویا کشت می شود. میزان مصرف بذر در این روش، 90 الی 100 کیلوگرم بنا به نوع رقم است. سویا از نظر عملکرد، به شدت نسبت به فاصله ردیف واکنش نشان می دهد. در این روش، به صورت نواری آبیاری می شود.

سویا کاشت و تولید سویا و اهمیت سویا

سویا گیاهی دو لپه، یک ساله از خانواده لگومینوز و یک گیاه زراعی بسیار مهم در سطح جهان است. دانه سویا از نظر روغن (تقریباٌ 20 درصد) و پروتئین (تقریباٌ 40 درصد) غنی است. سویا تحت سیستم های زراعی متنوعی کشت داده می شود. بین گیاهان روغنی، سویا دارای بیشترین میزان پروتئین و بیشترین درآمد ناخالص است.

تأثیر رطوبت در کاشت و تولید سیب زمینی

سیب زمینی برای غده دهی مناسب طی مراحل رشد به رطوبت کافی و تخلخل مناسب خاک نیازمند است. زمانی که میزان آب خاک در طول دوره رشدی گیاه به طور یکنواخت همواره بیشتر از 70 درصد کل ظرفیت نگهداری آب در خاک باشد، عملکرد سیب زمینی بالا خواهد بود. بر این اساس حفظ رطوبت خاک در سطح مناسب، بویژه در زمان آغاز غده دهی در افزایش تعداد غده اهمیت بسیاری دارد و باید دقت شود تا گیاه در این مرحله از رشد تحت تنش رطوبتی قرار نگیرد.

 تأثیر درجه حرارت در تولید سیب زمینی

سیب زمینی در مناطق و دوره های رشدی که میانگین روزانه درجه حرارت بیشتر از 5 و کمتر از 21 درجه سانتی گراد است، بخوبی رشد می کند. درجات حرارت کمتر خطر سرما یا یخ زدگی را افزایش می دهد و درجات حرارت بیشتر موجب کاهش میزان انتقال ماده خشک به غده ها می شود. سیب زمینی به طور کلی در درجات حرارت پایین تر، از رشد مطلوبتری برخوردار است و از این حیث سرمادوست محسوب می شود. به همین دلیل در مناطق گرم نظیر خوزستان کشت سیب زمینی در پاییز و در مناطق سرد در بهار انجام می شود.

تأثیر طول روز و شدت نور در مزرعه سیب زمینی

نور یکی از مهمترین عوامل موردنیاز برای فتوسنتز و رشد گیاهان است. بر این اساس میزان رشد تا حدود زیادی به مقدار تشعشع دریافت شده توسط گیاه بستگی دارد. به طور کلی در مزرعه سیب زمینی در طول دوره رشد گیاه، جذب تشعشع خورشیدی توسط کانوپی طی چهار مرحله یا فاز انجام می شود.

تأثیر عوامل محیطی بر رشد سیب زمینی

سیب زمینی از لحاظ خصوصیات اکولوژیکی، انعطاف زیادی دارد و از حدود دایره قطبی تا نواحی استوایی کاشته می شود؛ اما در آب وهوای سرد و خشک، بهترین رشد را دارد. به همین دلیل، مناطق کوهستانی، بهترین نقاط رویش طبیعی این گیاه محسوب می شوند.

تولید مینی تیوبر سیب زمینی در سیستم هواکشت

سالم سازی و تکثیر گیاهچه های سیب زمینی

گیاهچه ها به روش کشت مریستم و قلمه های تک جوانه گره دار تکثیر می شوند. شرایط رشد محیطی در همه مراحل تحقیق در اتاقک رشد با طول دوره روشنایی 16 ساعت با شدت 5000 لوکس، دمای 18 تا 22 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 65 تا 75 درصد است.

روش آبیاری در سیب زمینی

در صورت شور نبودن آب و خاک، مناسب ترین روش آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک، سیستم آبیاری قطره ای است؛ زیرا می توان رطوبت خاک را در حد ظرفیت زراعی به طور پیوسته و در تمام مراحل رشد گیاه تأمین کرد. درحالیکه در سایر روش ها، حتی در سیستم آبیاری بارانی نیز پس از هر بار آبیاری، مدتی طول می کشد تا آب ثقلی از محدوده توسعه ریشه خارج شود. جذب آب، عناصر غذایی و انجام تبادلات گازی در طول مدتی که خاک از آب اشباع شده است، امکان پذیر نیست. در سیستم آبیاری بارانی، امکان سوختگی برگ ها و شکسته شدن ساقه ها نیز وجود دارد. حساس ترین مرحله رشد گیاه، مرحله غده زایی و حجیم شدن غده هاست.

محصولات آموزشی مرتبط با زراعت و اصلاح نباتات


5,000 تومان6,000 تومان
علائم و نقش عناصر غذایی پر مصرف در گیاهان زراعی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت ذرت

24,000 تومان25,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت سویا

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت پنبه

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت نخود

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت کلزا

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه

24,000 تومان25,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت گلرنگ

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت گندم

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت چغندر قند

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت آفتابگردان

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت سیب زمینی

24,000 تومان25,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت زعفران بصورت خاکی