سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

علف های هرز زعفران و مبارزه و مدیریت علف های هرز در مزارع زعفران

یکی از مشکلات زعفران کاری در خراسان، کنترل علف های هرز می باشد. علف های هرز از طریق رقابت بر سر منابع و نیز نفوذ در داخل پیازها و نیز میزبانی عوامل بیماری زای پیاز موجب بروز مشکلاتی شده و در نهایت کاهش عملکرد محصول را به همراه دارند.

روش های کنترل علف های هرز زعفران

- تراکم کشت مناسب زعفران

- کشت مخلوط زعفران

- مالچ پاشی

- چرای دام ها

- وجین دستی

- مبارزه شیمیایی

گیاه زعفران در تمامی مراحل زندگی خود از نظر قدرت رقابت با علف های هرز گیاه ضعیفی محسوب شده و این موضوع در سال های اول و دوم پس از کاشت بیشتر قابل توجه است.

- مبارزه شیمیایی: همزمان با شروع رشد رویشی زعفران، علف های هرز در مزارع زعفران شروع به رشد کرده و پس از طی مرحلۀ روزت و همزمان با اتمام سرمای زمستانه، مرحلۀ رشد سریع خود را آغاز می کنند و باعث تشدید رقابت در اواخر زمستان و اوایل بهار می شوند.

- برای مدیریت علف های هرز زعفران به خصوص در شرایط تولید محصول ارگانیک، استفاده از روش های غیرشیمیایی و به خصوص وجین دستی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

- وجین علف های هرز بسته به نیاز، معمولا در چند مرحله شامل پس از برداشت گل، قبل از کولش آب (قبل از سومین آبیاری)، همزمان با برداشت علوفۀ زعفران و تابستان صورت می گیرد.


54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت زعفران بصورت خاکی

مهمترین علف های هرز مزارع زعفران عبارتند از:

چمن پیازی، بید گیاه، بومادران، تلخه، خارشتر، سیر وحشی، یولاف وحشی، علف پشمکی (لاشوک)، سلمه، پیچک صحرایی، پنجه مرغی، خاکشیر، منداب، هفتبند، شیرتیغی پایا، گل قاصد، خارخسک، گل ماهور، گاو پنبه، شاه تره، اویارسلام زرد و ارغوان، فرفیون، کلاغک، بارهنگ، ترشک، کاهوی وحشی و علف شور می باشند.

- به علت محدودیت جهانی کشت زعفران، علف کشی اختصاصی برای این گیاه به ثبت نرسیده و بنابراین باید از علف کش های موجود برای کنترل علف های هرز زعفران استفاده نمود.

- از آنجا که زعفران در طی فصول پاییز و بهار رشد می کند، تحت تأثیر علف هایه رز بهاره و پاییزه قرار گرفته و بنابراین باید برای کنترل شیمیایی علف های هرز از علف کش هایی استفاده شود که ماندگاری بیشتری در خاک داشته باشند، در غیر این صورت نیاز به تکرار سم پاشی در طول فصل رشدخواهد بود.

- در طی تابستان نیز که گیاه زعفران رشد رویشی ندارد، برخی علف های هرز تابستانه رشد کرده و ضمن تقویت بانک بذر علف های هرز مزرعه، باعث هدر رفتن ذخیره رطوبتی خاک می شوند و از این رو در این فصل می توان از علف کش های غیرانتخابی سیستمیک استفاده کرد.

- استفاده از کود مایع به همراه سموم علف کش، موجب عملکرد بهتر زعفران و کارایی بیشتر علف کش می شود.

- مبارزه شیمیایی با علف های هرز پهن برگ از طریق کاربرد پیش رویشی و پس رویشی سنکور(متریبوزین) و باریک برگ ها توسط گالانت (هالوکسیفوپتوکسی -اتیل) پس از برداشت گل صورت می گیرد.

- مصرف علف کش پیش رویشی سونالان (اتی لفلورالین) جهت کنترل علف های هرز مزارع زعفران رایج است. در طی استراحت تابستانۀ زعفران می توان از علفکش های عمومی مانند رانداپ (گلیفوزیت) یا بوستر (توفوردی، توفوردی پی) استفاده کرد. در طی این دوران می توان از شعله نیز جهت کنترل علف های هرز جوان استفاده نمود.

- علف کش های معرفی شده بر اساس مستندات دانش بومی در این بخش آورده شده اند و توصیه علمی آنها برای مصرف در مزارع زعفران نیازمند بررسی های تحقیقاتی بیشتری می باشد.

- کوییزالوفوپ تفوریل به مقدار 2 لیتر در هکتار برای کنترل علف های هرز باریک برگ در مزارع زعفران مورد استفاده قرار گرفته است.

-  طبق تحقیقات انجام شده استفاده از علف کش متری بوزین به میزان 100 درصد و علفکش سلکت سوپر به میزان 94 درصد موجب کنترل علف هرز جوموشی شده و تأثیر سویی نیز بر مزارع زعفران بر جای نمی گذارد.

- علفکش شوالیه تأثیر قابل قبولی در کنترل علف های هرز برگ باریک و برگ پهن داشته ولی احتمال داده شد که این علف کش بر رشد گیاه زعفران اثرات منفی داشته باشد، زیرا تراکم گیاه زعفران را در سال بعد کاهش می دهد.

- گیاه پوششی جو با تراکم مناسب تأثیر فراوانی در کاهش زیست توده علف های هرز برگ باریک و برگ پهن دارد. این گیاه پوششی به دلیل کنترل مناسب علف های هرز، عدم ایجاد اثرات نامطلوب بر گیاه زعفران و همچنین تولید یک محصول جنبی، بر سایر روش های کنترل علف هرز برتری دارد.

- گیاهانی مانند شبدر ایرانی و خلر نیز می توانند بعنوان گیاه همراه زمستانه در مزارع زعفران مورد استفاده قرار گیرند.

محصولات آموزشی مرتبط با زراعت و اصلاح نباتات


5,000 تومان6,000 تومان
علائم و نقش عناصر غذایی پر مصرف در گیاهان زراعی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت ذرت

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت سویا

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت پنبه

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت نخود

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت کلزا

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت گلرنگ

94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گندم

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت چغندر قند

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت آفتابگردان

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت سیب زمینی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت زعفران بصورت خاکی

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کنجد

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت ارزن

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کینوا

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت پیاز

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت داشت و برداشت سورگوم