سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

سورگوم و مشخصات ارقام معرفی شده سورگوم

سورگوم پگاه

رقم سورگوم پگاه علوفه ای نیمه دیررس، مناسب برای کاشت در مناطق معتدل، گرم و گرم و خشک است.

مشخصات رقم سورگوم پگاه بصورت زیر است:

سال معرفی سورگوم پگاه: 1385

مناطق مناسب کاشت سورگوم پگاه: مناطق معتدل، گرم، و گرم وخشک

تیپ بوته سورگوم پگاه: دارای قابلیت پنجه زنی

میانگین ارتفاع بوته در زمان برداشت سورگوم پگاه: 215 سانتی متر

طول دوره رویش تا اولین برداشت سورگوم پگاه:  80 روز

میانگین عملکرد علوفه تر سورگوم پگاه:  تقریباً 128 تن در هکتار

میانگین عملکرد علوفه خشک سورگوم پگاه:  تقریباً 23 تن در هکتار

متوسط طول خوشه سورگوم پگاه: 30 سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه سورگوم پگاه: 18 گرم

واکنش سورگوم پگاه به خشکی: تحمل نسبی

واکنش سورگوم پگاه به شوری: تحمل نسبی

واکنش سورگوم پگاه به خوابیدگی: مقاوم

رنگ دانه سورگوم پگاه: قهوه ای

سورگوم رقم پگاه دارای تیپ علوفه ای است و برای مصارف سیلویی، تولید علوفه تازه و چرای مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد.

سورگوم رقم پگاه به منظور تولید علوفه تازه و خشک، قابلیت برداشت دو چین را دارد.

سورگوم رقم پگاه دارای میزان قند بالایی است و برای تولید شربت نیز می توان از آن استفاده کرد.


34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت داشت و برداشت سورگوم

سورگوم اسپید فید

رقم سورگوم اسپید فید علوفه ای زودرس، مناسب برای چرای مستقیم، علوفه تازه و علوفه خشک است.

مشخصات رقم سورگوم اسپید فید بصورت زیر است:

سال معرفی سورگوم اسپید فید: 1372

مناطق مناسب کاشت سورگوم اسپید فید: سرد، معتدل، گرم، گرم و مرطوب، گرم و خشک

تیپ بوته سورگوم اسپید فید: دارای قابلیت پنجه زنی

میانگین ارتفاع بوته سورگوم اسپید فید: 215 سانتی متر

طول دوره رویش تا اولین برداشت سورگوم اسپید فید: 70 روز

میانگین عملکرد علوفه تر سورگوم اسپید فید: 90 تن در هکتار

میانگین عملکرد علوفه خشک سورگوم اسپید فید: 21 تن در هکتار

متوسط طول خوشه سورگوم اسپید فید: 30 سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه سورگوم اسپید فید: 18 گرم

واکنش سورگوم اسپید فید به خشکی: تحمل نسبی

واکنش سورگوم اسپید فید به شوری: تحمل نسبی

واکنش سورگوم اسپید فید به خوابیدگی: مقاوم

رنگ دانه سورگوم اسپید فید: قهوه ای

سورگوم اسپید فید رقمی زودرس است، دارای تیپ علوفه ای است و برای مصارف سیلویی، تولید علوفه تازه، چرای مستقیم و تولید علوفه خشک مورد استفاده قرار می گیرد.

سورگوم رقم اسپید فید دارای دو تا سه چین است و در آزمایش های سازگاری، به میانگین عملکرد علوفه تر 90 تن در هکتار و میانگین عملکرد علوفه خشک 21 تن در هکتار دست یافته است.

سورگوم اسپید فید نوعی رقم هیبرید است.

 

سورگوم بهشت

رقم جدید سورگوم علوفه ای، مناسب برای کاشت در مناطق گرم و معتدل گرم کشور است.

مشخصات رقم سورگوم بهشت به صورت زیر است:

سال معرفی سورگوم بهشت: 1396

مناطق مناسب کاشت سورگوم بهشت: مناطق گرم و معتدل گرم

قابلیت چین برداری سورگوم بهشت: علوفه ای چندچین

میانگین ارتفاع بوته سورگوم بهشت: 185 تا 210 سانتی متر

طول دوره رویش تا اولین برداشت سورگوم بهشت: 70 روز

میانگین عملکرد علوفه خشک سورگوم بهشت: 21 تن در هکتار

رسیدن فیزیولوژیک بذر سورگوم بهشت: متوسط رس

طول پانیکول ( خوشه ) سورگوم بهشت: متوسط

میانگین وزن هزار دانه سورگوم بهشت: 15 تا 18 گرم

میزان خودگشنی سورگوم بهشت: بالا

مقاومت سورگوم بهشت به بیماری های لکه برگی: نیمه مقاوم

واکنش سورگوم بهشت به خوابیدگی: مقاوم

رنگ دانه سورگوم بهشت: قهوه ای روشن

سورگوم بهشت رقمی چندچین و متوسط رس است و برای تولید علوفه تازه، علوفه خشک، چرای مستقیم و سیلو مورد استفاده قرار می گیرد.

سورگوم رقم بهشت از نسبت برگ به ساقه و سرعت رشد مجدد بالایی برخوردار است.

سورگوم پیام

رقم سورگوم دانه ای، مناسب برای کاشت در مناطق سرد، معتدل، گرم، و گرم و خشک است.

مشخصات رقم سورگوم پیام بصورت زیر است:

سال معرفی سورگوم پیام: 1376

مناطق مناسب کاشت سورگوم پیام: سرد، معتدل، گرم، گرم و خشک

تیپ بوته سورگوم پیام: پاکوتاه

میانگین ارتفاع بوته سورگوم پیام: 125 سانتی متر

طول دوره رویش سورگوم پیام: 90 روز

میانگین عملکرد دانه سورگوم پیام: 6 تا 8 تن در هکتار

برداشت سورگوم پیام: مکانیزه

متوسط طول خوشه سورگوم پیام: 24 سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه سورگوم پیام: 32 گرم

واکنش سورگوم پیام به خشکی: تحمل نسبی

واکنش سورگوم پیام به شوری: تحمل نسبی

واکنش سورگوم پیام به خوابیدگی: کاملاً مقاوم

سورگوم دانه ای رقم پیام از ارقام زودرس سورگوم است

سورگوم پیام پاکوتاه است و میانگین ارتفاع بوته آن حدود 125سانتی متر است.

رنگ دانه سورگوم پیام نارنجی متمایل به قهوه ای است.

سورگوم سپیده

رقم سورگوم سپیده دانه ای، مناسب برای کاشت در مناطق گرم و گرم و خشک است.

مشخصات رقم سپیده به صورت زیر است:

سال معرفی سورگوم سپیده: 1376

مناطق مناسب کاشت سورگوم سپیده: مناطق گرم و گرم و خشک

تیپ بوته سورگوم سپیده: تک ساقه

میانگین ارتفاع بوته سورگوم سپیده: 135 سانتی متر

طول دوره رویش سورگوم سپیده: 120 روزه

میانگین عملکرد دانه سورگوم سپیده: 7 تا 10 تن در هکتار

میانگین طول خوشه سورگوم سپیده: 24 سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه سورگوم سپیده:  5/ 33 گرم

واکنش سورگوم سپیده به خشکی: تحمل نسبی

واکنش سورگوم سپیده به شوری: تحمل نسبی

واکنش سورگوم سپیده به خوابیدگی: کاملاً مقاوم

رنگ دانه سورگوم سپیده: سفید

سورگوم دانه ای رقم سپیده از ارقام متوسط رس سورگوم است.

رقم سورگوم سپیده دارای پایداری عملکرد است و برای تغذیه انسان، خوراک دام و طیور و صنعت تولید نشاسته می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

میزان تانن در رقم سورگوم سپیده از حد مجاز پایین تر است و یکی از ویژگی های بارز این رقم محسوب می شود.

سورگوم کیمیا

رقم سورگوم کیمیا دانه ای و مناسب برای کاشت در مناطق گرم و گرم و خشک است.

مشخصات رقم سورگوم کیمیا به صورت زیر است:

سال معرفی سورگوم کیمیا: 1376

مناطق مناسب کاشت سورگوم کیمیا: مناطق گرم و گرم و خشک

میانگین ارتفاع بوته سورگوم کیمیا: 115 سانتی متر

طول دوره رویش سورگوم کیمیا: 115 روز

میانگین عملکرد دانه سورگوم کیمیا: 5/ 7 تا 9 تن در هکتار

میانگین طول خوشه سورگوم کیمیا: 29 سانتی متر

میانگین وزن هزار دانه سورگوم کیمیا: 5/ 36 گرم

واکنش سورگوم کیمیا به خشکی: تحمل نسبی

واکنش سورگوم کیمیا به شوری: تحمل نسبی

واکنش سورگوم کیمیا به خوابیدگی: کاملاً مقاوم

رنگ دانه سورگوم کیمیا: نارنجی

سورگوم دانه ای رقم کیمیا از ارقام متوسط رس سورگوم است.

رقم سورگوم کیمیا علاوه برداشتن میانگین عملکرد بالا، دارای پایداری عملکرد نیز است.

از رقم سورگوم کیمیا برای خوراک دام و طیور و همچنین در صنایع مالت و نشاسته خواری استفاده می شود.

 

محصولات آموزشی مرتبط با زراعت و اصلاح نباتات


5,000 تومان6,000 تومان
علائم و نقش عناصر غذایی پر مصرف در گیاهان زراعی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت ذرت

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت سویا

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت پنبه

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت نخود

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت کلزا

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت گلرنگ

94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گندم

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت چغندر قند

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت آفتابگردان

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت سیب زمینی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت زعفران بصورت خاکی

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کنجد

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت ارزن

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کینوا

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت پیاز

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت داشت و برداشت سورگوم