سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

بز مورسیا

تاریخچه بز مورسیا و منشأ پیدایش بز مورسیا

بز مورسیا گرانادا بومی جنوب شرق اسپانیا ( مناطق مورسیا، آلمریا، گرانادا و الی کانته ) است. این نژاد از بزهای اسپانیا، به دلیل سهولت در پرورش و تحمل شرایط نامساعد محیطی و تولید شیر مناسب مورد توجه قرار گرفته است. بز مورسیا چندین دهه است که به کشورهای آرژانتین، برزیل، مکزیک، آفریقای شمالی و ونزوئلا صادر می شود. در حال حاضر تعداد این بزها در جنوب شرقی اسپانیا حدود ۴۰۰ هزار رأس برآورد می شود که حدود ۱۵۰ هزار رأس از آن ها در منطقه مورسیا پراکنده هستند.

تعداد 1000 رأس بز مورسیا در سال 1395 به ایران وارد شد و هم اکنون در شهر قلعه گنج کرمان، روستای چاه شاهی در حال تکثیر هستند.

 بز مورسیا, بز مرسیا, تاریخچه نژاد بز مورسیا, منشا پیدایش بز مورسیا, مشخصات ظاهری بز مورسیا, خصوصیات رفتاری بز مورسیا, خصوصیات تولیدمثلی بز مورسیا, خصوصیات تولیدی بز مورسیا, شیرواری بز مورسیا

 


94,000 تومان95,000 تومان
مجموعه آموزشی پرورش بز

مشخصات ظاهری بز مورسیا

بزهای نژاد مورسیا گرانادا جثه متوسط و دنبه کوتاهی دارند. پوست و موي این بز به رنگ سیاه تا قهو هاي است. بزهای ماده معمولا مویی کوتاه و باریک دارند؛ اما موي بزهاي نر بلندتر است. بزهاي نر این نژاد داراي شاخ هستند. اندازه گو شها متوسط و به صورت ایستاده هستند. شیر این نژاد غنی از چربی ( حدود 5/ 5 درصد ) بوده و بسیار مناسب برای تولید پنیر است و از این نظر شهرت جهانی دارد. بزهای مورسیا بسیار پرکار هستند و برای جفت گیری نیازی به فصل خاصی ندارند. رنگ آنها قهوه ای مایل به قرمز است. سیستم پستانی به خوبی توسعه یافته است.

وزن زنده بز ماده حدود 30 تا 50 کیلوگرم و وزن زنده بز نر حدود 50 تا 60 کیلوگرم است.

بز مورسیا, بز مرسیا, تاریخچه نژاد بز مورسیا, منشا پیدایش بز مورسیا, مشخصات ظاهری بز مورسیا, خصوصیات رفتاری بز مورسیا, خصوصیات تولیدمثلی بز مورسیا, خصوصیات تولیدی بز مورسیا, شیرواری بز مورسیا

بز مورسیا, بز مرسیا, تاریخچه نژاد بز مورسیا, منشا پیدایش بز مورسیا, مشخصات ظاهری بز مورسیا, خصوصیات رفتاری بز مورسیا, خصوصیات تولیدمثلی بز مورسیا, خصوصیات تولیدی بز مورسیا, شیرواری بز مورسیا

 


54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی پرورش گوسفند


94,000 تومان95,000 تومان
آموزش تولید علوفه، سیلو کردن و سیلاژ

خصوصیات رفتاری بز مورسیا

بز مورسیا اهلی با سرزمین هاي نیمه بیابانی گرم و خشک جنوب شرقی اسپانیا سازگاري مناسبی پیدا کرده و توانسته است بزرگ ترین تولیدکننده در این شرایط آب وهوایی باشد. گله هاي نژاد مورسیا گرانادا در زمین هاي سخت چرا می کنند و ضریب تبدیل خوبی دارند. قدرت انطباق پذیری بیش تری با شرایط جغرافیایی دشوار در مقایسه با دیگر گونه های دام پرتولید دارند.

خصوصیات تولیدمثلی بز مورسیا

نوع آمیزش بز مورسیا: غیرفصلی؛

سن بلوغ بز مورسیا: 7 تا 8 ماهگی؛

نرخ تولیدمثل بز مورسیا: 180 تا ۲۲۰ درصد؛ چندقلوزا.

 

خصوصیات تولیدی و شیرواری بز مورسیا

بز مورسیا حیوانی دومنظوره است؛ یعنی هم از نظر گوشت و هم تولید شیر مناسب است. این نژاد تقریبا در 280 روز دوره شیردهی، 600 کیلوگرم شیر با چربی 5/3 درصد و پروتئین 4/ 3 درصد تولید می کند و از این نظر از سایر نژادهاي نواحی مدیترانه بهتر است. وزن زنده بز ماده حدود 30 تا 50 کیلوگرم و وزن زنده بز نر حدود 50 تا 60 کیلوگرم است. ترکیب شیر بسیار مناسب برای تولید پنیر است.