سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

تغذیه و کوددهی لوبیا

 عوامل محیطی زیادی بر عملکرد مطلوب لوبیا مؤثر می باشند که یکی از آنها تغذیه مناسب بوده و رمز آن در تغذیه متعادل و اصولی است. زیرا همان گونه که میدانیم گیاهان به عناصر پر مصرف (مانند نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و گوگرد) و عناصر کم مصرف (مانند آهن، روی، منگنز، مس، بر، مولیبدن و کلر) برای رشد نیاز دارند. عناصر کم مصرف مانند عناصر پر مصرف برای تغذیه گیاه دارای اهمیت بوده ولی گیاه به میزان کمتر از آنها استفاده میکند لذا از مصرف آنها با توجه به اصول تغذیه گیاه نبایستی غفلت نمود.

شرایط خاک برای کاشت لوبیا

خاک مناسب جهت کشت لوبیا خاک های لومی تا لوم رسی می باشند. لوبیا از جمله گیاهان حساس به شوری بوده و تا 2 دسی زیمنس بر متر شوری را تحمل می کند ولی کاهش عملکرد آن از شوری 0/8 دسی زیمنس بر متر شروع می شود. لوبیا در خاک هایی با pH تا حدود 8 توانائی رشد نسبتاً خوبی دارد ولی pH مناسب رشد آن بین 6-7 می باشد.

توصیه های کودی برای کاشت لوبیا

به منظور تولید بیشتر محصول، کاربرد مقادیر کافی و متعادل عناصر غذایی متناسب با عملکرد مورد انتظار شرط اساسی می باشد. توصیه کودی لوبیا بر اساس تجزیه خاک و بافت های گیاهی و عملکرد مورد انتظار برای یک رقم خاص صورت می گیرد.

 نمونه برداری از خاک و گیاه لوبیا

جهت تجزیه خاک به هنگام نمونه برداری، لازم است نمونه مرکب مطابق با روش فنی آن برداشت شود تا نماینده خوبی از خاک مزرعه باشد. نمونه گیاه در مرحله آغاز گلدهی یا قبل از آن، از دو تا سه برگ فوقانی که به تازگی کاملاً توسعه یافته از تعداد 30-20 بوته به طور تصادفی تهیه می گردد.


54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

 توصیه عمومی برای کوددهی لوبیا

 اساس توصیه کودی بر آزمون خاک استوار است. اگر در منطقه ای امکان تجزیه فراهم نباشد، می توان از نتایج تحقیقات انجام شده قبلی در منطقه استفاده نمود. اگر در منطقه ای نه امکان تجزیه خاک و نه تحقیقی صورت گرفته باشد، می توان توصیه های عمومی زیر را به کار برد

-          کود اوره 150-100 کیلوگرم در هکتار

-          کود فسفاته 150-100 کیلوگرم در هکتار

-          کود پتاسه 100-50 کیلوگرم در هکتار

در صورت استفاده از کود کامل ماکرو توصیه های کودی به صورت ذیل خواهد بود:

-         کود کامل ماکرو به میزان 200 کیلوگرم در هکتار قبل از کشت.

-          سولفات روی 40 کیلوگرم در هکتار.

-         سولفات منگنز 20 کیلوگرم در هکتار.

-         کود میکروی کامل با غلظت 3 در هزار به صورت محلول پاشی ( 3 کیلوگرم در هکتار).

روش و زمان مصرف کودها در کاشت لوبیا

-          تمامی کودهای اوره، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم در زمان کاشت و قبل از زدن شخم به مصرف خواهند رسید.

-         در زمان کاشت تمامی کودهای کم مصرف توصیه شده را به نسبت یک به پنچ با خاک خشک و نرم مخلوط و قبل از زدن شخم به صورت یکنواخت در سطح مزرعه پخش خواهند شد. مصرف این کودها هر دو تا سه سال یک بار خواهد بود. پس از حداکثر دو بار مصرف خاکی عناصر ریزمغذی، بهتر است برای مصرف مجدد تجزیه خاک بعمل آید.

-         محول پاشی با کود میکرو، با غلظت 3 در هزار در دو مرحله (ده روز قبل و بیست روز بعد از گلدهی) با رعایت کلیه نکات فنی به انجام خواهد رسید.

-         در صورت محلول پاشی سولفات آهن، زمان مصرف آن طی دوره سریع رویش در فواصل 30 - 20 روز یک بار بسته به نیاز گیاه خواهد بود.

-         با توجه به اینکه اغلب خاک های کشور جزء مناطق خشک و نیمه خشک بوده و از نظر ماده آلی فقیر می باشند، از این رو کاربرد کودهای حیوانی کاملاً پوسیده در زمان قبل از کاشت و در مورد نوع نپوسیده 3 - 6 ماه قبل از کاشت به میزان تقریبی 50-40 تن در هکتار و یا کودهای مرغی (ماکیان) نصف میزان فوق، حداکثر هر 2 تا 3 سال یک بار توصیه می گردد. بهتر است کودهای گاوی (سرد) را در زمین های شنی ( گرم ) و کودهای گوسفندی (گرم) را در زمین های رسی ( سرد ) مصرف نمود.

-         شایان ذکر است که محلول پاشی برگی مکمل تغذیه گیاه بوده و در موارد کمبود شدید عنصر غذایی، نمی تواند جایگزین مصرف خاکی کود شود.

توصیه های فنی هنگام محلول پاشی برگی کودها در کاشت لوبیا

1- محلول پاشی بایستی در صبح زود یا عصر، هنگامی که اشعه آفتاب مایل است، انجام گیرد

2-  به محلول کودی تهیه شده با غلظت معین، مایع سیتووت یا مایع ظرفشویی به غلظت 0/2 در هزار (200 میلی لیتر در 1000 لیتر آب) اضافه گردد. این عمل موجب افزایش سطح تماس برگ با ذرات کودی شده و در نتیجه جذب برگی افزایش می یابد.

3- هنگام محلول پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشد.

4-  پس از انجام محلول پاشی آبیاری مزرعه با حداقل فاصله زمانی انجام گیرد.

5- حرارت محیط در هنگام محلول پاشی، پائین تر از 29 درجه سانتیگراد باشد.

6-  برای اطمینان از صحت انجام عملیات فوق پیشنهاد می شود کود مورد نظر را با غلظت مربوطه تهیه و در قطعه کوچکی از مزرعه محلول پاشی انجام گیرد. در صورت عدم ظهور علائم سوختگی برگ پس از سه روز در گیاه می توان در تمام سطح مزرعه را محلول پاشی نمود.

7- در اراضی شور از کود میکروی کامل بدون بر( B ) استفاده شود.

8- PH محلول کودی بایستی خنثی (در حدود هفت) باشد.

9- سمپاش انتخابی قدرت پودر کردن محلول را داشته باشد تا بتواند محلول کودها را به صورت قطرات بسیار ریز روی برگ ها بپاشد.

10- هرچه مقدار آب مصرفی کاهش یابد ( تنش خشکی )، غلظت محلول کودی جهت محلول پاشی به حداقل کاهش داده شود

11-  به منظور محلول پاشی ابتدا کودهای مورد نظر را در آب گرم حل نموده سپس محلول زلال رویی را با پارچه تنظیف صاف نموده و بعد درون سمپاش ریخته رسوبات باقیمانده را به صورت خاکی می توان مصرف نمود، در غیر این صورت ذرات رسوبات حل نشده موجب سوختگی برگ ها خواهد شد.

12- لازم است به غلظت محلول مصرفی دقت شود، مثلاً اگر قرار است کودی با غلظت 3 در هزار محلول پاشی شود، باید در هر بار محلول پاشی در هر هکتار حداکثر سه کیلوگرم کود مورد نظر در هزار لیتر آب استفاده شود. از محلول پاشی مجدد محصول با محلول اضافی موجود در سمپاش در همان مرحله خودداری شود، زیرا می تواند موجب سوختگی برگها شود.

13-  از مخلوط نمودن محلول کودی با سموم شیمیایی خودداری شود، مگر اینکه از بی خطر بودن آن برای محصول قبلاً اطمینان حاصل شده باشد. چنانچه در اثر مخلوط نمودن کود با سم، پس از تهیه غلظت مورد نظر از هر کدام، مایع جدید تغییر رنگ داده و یا ایجاد رسوب نماید، این کود با سم مورد نظر قابل اختلاط نمی باشد.

محصولات آموزشی مرتبط با زراعت و اصلاح نباتات


5,000 تومان6,000 تومان
علائم و نقش عناصر غذایی پر مصرف در گیاهان زراعی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت ذرت

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت سویا

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت پنبه

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت نخود

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت کلزا

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه

34,000 تومان35,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت گلرنگ

94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گندم

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت چغندر قند

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت آفتابگردان

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت سیب زمینی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت زعفران بصورت خاکی

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کنجد

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت ارزن

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت کینوا

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت پیاز

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت داشت و برداشت سورگوم