سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

پرداخت و دانلود بلافاصله آموزش ها

محصولات آموزشی مرتبط با گیاهان دارویی


15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزش پرورش و فرآوری 6 گیاه دارویی

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم مستند گیاهان دارویی

24,000 تومان25,000 تومان
نرم افزار آموزشی آلوئه ورا - داروخانه کوچک - گیاه معجزه گر

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار معرفی 110 گیاه دارویی مهم ایران و جهان

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزشی آشنایی با آنغوزه

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزشی آشنایی با باریجه

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزشی آشنایی با گون ( کتیرآ )

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزشی آشنایی با درخت بنه ( سقز )

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزشی آشنایی با شیرین بیان

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزشی آشنایی با سریش