سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

پرداخت و دانلود بلافاصله آموزش ها

هرس باردهی سیب

هرس باردهی به هرسی اطلاق می شود که در درختان بارور برای تبدیل جوانه های چوب به جوانه های زایشی و افزایش جوانه های گل انجام می شود.

در درختان سیب، میوه از جوانه های مرکب که عمدتاً در انتهای لامبوردها یا براندی های تاجدار قرار دارند، تشکیل می شود. به دلیل اینکه جوانه های گل در درختان سیب روی شاخه های دو ساله و مسن تر تشکیل می شود، بنابراین، باید درختان سیب را سبک تر هرس کنیم.

هرس فرم سیب، فرم دهی سیب یا تربیت سیب

این هرس در چند سال اول روی نهال های کاشته به منظور ایجاد فرم مناسب برای دریافت نور و هوا و آسانی عملیات اجرایی در طول مرحله داشت و برداشت انجام می گیرد.

در مورد درختان سیب چند نوع هرس فرم وجود دارد که مهمترین آنها فرم جامی است که خود بر دو نوع است ، فرم جامی با مرکز باز و فرم جامی محوردار.

تربیت درختان سیب

در سال های اول بعد از کاشت درختان میوه، تمرکز هرس باید بر روی انتخاب شاخه های اصلی و اسکلت و فرم درخت باشد، همچنین رشد رویشی درخت در این دوره باید زیاد باشد، تا فضای در نظر گرفته شده برای درختان سریعا پر شده و سطح باروری به حد مطلوب برسد. در این دوره از زیاده روی در هرس باید اجتناب کرده و فقط هرس ضروری انجام داد. میوه ها و نقاط رویشی درخت برای دریافت مواد کربوهیدراته تولیدی برگ ها با هم در رقابت هستند.

چرا انجام هرس ضروری است؟

موارد زیر به طور خلاصه ضرورت انجام عملیات هرس را روشن می سازند:

۱- حذف شاخه های مزاحم، خشک شده، آفت زده ، مریض و شکسته جهت حفظ و تامین سلامت گیاه.

 ۲- ایجاد شرایط مناسب جهت ورود نور و هوا به داخل تاج و خلوت ساختن نقاط شلوغ و متراکم آن به منظور ایجاد امکان تولید محصول بیشتر و مرغوبتر.

هرس، تربیت و اصلاح درخت انار

هرس یا تربیت درخت انار به کلیه عملیات حذف سرشاخه ها، پاجوش ها، نر ک ها وشاخه های خشک و اضافی به منظور شکل دادن، افزایش کمیت و کیفیت تولید و ایجاد تعادل بین قسمت های هوایی درخت و ریشه اطلاق می گردد. انجام هرس درختان به منظور تولید و حفظ شاخه های میوه دهنده، افزایش نفوذ نور خورشید به مرکز درخت، کمک به رشد گیاه و تولید میوه با توجه به فواصل و فضای درخت، ایجاد توازن بین تاج و ریشه درخت، حذف شاخه های پا یینی در تماس با خاک انجام می شود. هرس در تربیت درختان و نگهداری انارستان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا درخت انار، پاچوش های فراوان تولید می کند که اگر هرس نشود، درخت ها و بوته های پرپشت و انبوهی باغ را فرا می گیرد، بدون اینکه بهره ای عاید باغدار گردد.

آبیاری درختان انار

با توجه به شرایط آب و هوایی حاکم بر کشور ناشی از تغییر اقلیم و ادامه روند خشکسالی، توصیه می شود در با غ های انار نسبت به احداث استخر ذخیره ی آب اقدام شود و آب تا محل استقرار درختان با لوله منتقل شود. رو ش های رایج آبیاری در با غ های انار به شرح ذیل می باشد:

پیوند درختان انار

فصل پیوند درختان انار

موقع پیوند زدن زمانی است که گیاه در دوره فعالیت، یعنی شیره نباتی در جریان باشد. بنابراین از نظر علمی در هر موقع از سال به استثنای موقعی که گیاه در دوره استراحت به سر می برد و شیره نباتی راکد گردیده می توان عمل پیوند را انجام داد. این نظریه در عمل با اشکالاتی به شرح ذیل مواجه می گردد که عملا زمان پیوند زدن را محدود می کند:

1-   مقدار زیاد شیره نباتی مانع ایجاد تماس بین پیوندک و پایه در ناحیه لایه زاینده و جوش خوردن آنها با یکدیگر می شود و به اصطلاح باغبانان پیوندک در شیره نباتی خفه می گردد.

ازدیاد درخت انار و روش های آن

درخت انار را می توان به وسیله ی بذر، خوابانیدن، پاجوش، قلمه، نهال ( قلمه ی ریشه دار )، پیوند و کشت بافت تکثیر نمود که روش تهیه ی نهال از سایر روش ها آسانتر و رشدش سریع تر بوده و در حال حاضر بهترین، رایج ترین و اقتصادی ترین روش ازدیاد انار می باشد. یکی از اصول اساسی برای تکثیر درختان از جمله درخت انار، داشتن باغ های مادری و یا منابع اولیه ی اصیل و سالم برای تهیه ی قلمه، پیوندک و. .. می باشد.

انتخاب زمین برای کاشت انار

در انتخاب زمین باید عواملی نظیر بافت و ساختمان مناسب، عمق خاک، شیب زمین و... مد نظر قرار گیرند.

بافت و ساختمان خاک مناسب برای کاشت انار

بافت شنی باعث رشد ریشه، سهولت تهویه ی خاک، تسریع در میوه دهی و رسیدن میوه خواهد شد ولی مقدار محصول تولیدشده در این خاک کمتر بوده و رنگ میوه ها نیز روشن تر خواهند بود. بافت رسی باعث نگهداری بهتر رطوبت خاک می شود ولی رشد درخت انار در خا کهای رسيِ سنگین، كُند بوده و درختان در این نوع خاکها ضعیف، زرد و پژمرده به نظر رسیده و اکثرا به پوسیدگی طوقه مبتلا می شوند که این مسأله در دو دهه گذشته با توسعه ی کاشت انار در مناطق مختلف کشور به عنوان یکی از مشکلات رو به رشد انارستان ها گزارش شده است. به طور کلی انار در خاکهای رسی - شنی یا شنی - رسی و لومی دارای عمق و تهویه ی مناسب، به خوبی رشد می کند.

مبارزه و مدیریت بیولوژیک آفات و علف های هرز صنوبرکاری

صنوبرکاری در مناطق با بارندگی و رطوبت کافی مانند استان های گیلان و مازندران با استفاده از کلن های سریع الرشد و مقاوم در برابر آفات معمولاً یک کشت موفق و میزان تولید آن از نقطه نظر کمی و کیفی رضایت بخش است. در سایر نقاط ایران بویژه در نواحی خشک و نیمه خشک با تابستان های گرم و محدودیت آب، صنوبرکاری اغلب برای همه گونه ها با موفقیت همراه نبوده و در چنین شرایطی اثرات ناشی از کمبود آب رشد درختان را دچار مشکل کرده است و بالاخره ضعف فیزیولوژیکی درختان، بستر مناسبی را برای فعالیت آفات بویژه سوسک های چوب خوار صنوبر فراهم می کند. مهمترین آفات گونه ها و کلن های صنوبر که به ارقام بومی و غیر بومی خسارت وارد می کنند را می توان از نظر نحوه خسارت وارده به میزبان به سه گروه عمده آفات برگ خوار، چوب خوار و آفات مکنده تفکیک کرد.

کوددهی و تقویت خاک صنوبرکاری

خاک خزانه های تولید نهال باید عمیق، سبک و قابل نفوذ باشد. جهت تقویت خاک از کود حیوانی به میزان 30 تن در هکتار استفاده می شود. کود حیوانی از تراکم ذرات خاک های رسی می کاهد و خاک را اصلاح می کند. در صنوبرکاری ها کوددهی معمولاً در سه مقطع صورت می گیرد:

1- کوددهی قبل از کاشت که کود حیوانی همراه با شخم اولیه صورت می گیرد.

2- کوددهی هنگام کاشت که اضافه کردن کود به همراه خاک دستی در اطراف ریشه و پای نهال انجام می گیرد.

3- کوددهی بعد از کاشت که در این حالت کوددهی در پای نهال و یا در داخل مسیرهای آبیاری در سال های بعد از کاشت انجام می شود. در این مرحله می توان از کودهای آلی، حیوانی و یا شیمیایی استفاده کرد.

محصولات آموزشی مرتبط با باغبانی


5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش ساخت تراریوم

24,000 تومان25,000 تومان
مجموعه کامل آموزش مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت و داشت و برداشت گردو

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش كاشت و باغبانی فندق

3,500 تومان4,500 تومان
کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

24,000 تومان25,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان انگور ( در موبایل هم اجرا می شود )

24,000 تومان25,000 تومان
پکیج آموزش کامل صنوبر کاری - زراعت چوب ( در موبایل هم اجرا می شود)

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش مراقبت و نگهداری از درختان سیب پاکوتاه

3,500 تومان4,500 تومان
مجموعه آموزش کاشت پسته و مدیریت باغ پسته

5,000 تومان6,000 تومان
آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ صدفی ( تا حدودی هم قارچ دکمه ای )

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آشنایی با پرورش گل محمدی و تهیه گلاب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

15,000 تومان16,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت بادام

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش نهال کاری و درخت کاری

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم های آموزش هرس درختان زیتون

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت زیتون

34,000 تومان35,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت انار

5,000 تومان6,000 تومان
آموزش کاشت سیب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش تکنیک های پیوندزنی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کشت مرکبات

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش هرس مرکبات

24,000 تومان25,000 تومان
پکیج آموزش هرس درختان سیب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کاشت درختان مثمر

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کشت خربزه

3,500 تومان4,500 تومان
مجموعه آموزش دیم کاری

24,000 تومان25,000 تومان
نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

24,000 تومان25,000 تومان
نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

24,000 تومان25,000 تومان
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن

24,000 تومان25,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان گردو

15,000 تومان16,000 تومان
آموزش کاشت، داشت و برداشت زرشک