سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

پرداخت و دانلود بلافاصله آموزش ها

آبیاری لوبیا

 مقدار آب مورد نیاز بستگی به بافت و ساختمان خاک، شرایط آب و هوایی و ... دارد. در خاک های با بافت متوسط به دلیل نفوذپذیری بیشتر خاک و تبخیر بیشتر آب از سطح خاک، مقدار مصرف آب بیشتر ازخاک های نیمه سنگین می باشد. در روش هیرم کاری فاصله اولین و دومین آبیاری بعد از کاشت با آبیاری های دیگر تفاوت دارد. اولین آبیاری بعد از کاشت بر اساس بافت خاک و اقلیم منطقه به فاصله 25 - 15 روز می باشد.

در این مدت بذور لوبیا جوانه زده و به مرحله دو برگی می رسند. آبیاری دوم به فاصله  10- 8 روز و آبیاری های بعدی بسته به بافت خاک به طور متوسط هر 4-8 روز یک بار انجام می شود. خاک های با بافت سبک تر 3-4 روز و خاک های با بافت سنگین تر5-8 روز انجام می شود. مرحله حساس لوبیا به تنش آبی از ابتدای گلدهی تا مرحله تشکیل غلاف می باشد. کمبود آب در این دوره خسارت زیادی به لوبیا وارد می کند. آخرین آبیاری باید طوری انتخاب گردد که حدود 25 درصد از غلاف های لوبیا رسیده باشد .


15,000 تومان16,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

لوبیا از جمله گیاهانی است که به آبیاری بسیار حساسیت نشان می دهد، به طوری که آب آبیاری باید به اندازه کافی پای بوته لوبیا نفوذ کند. بنابراین تسطیح زمین، کرت بندی مناسب و مقدار آب ورودی به داخل کرت ، اهمیت خاصی دارد. شایان ذکر است که رقم تلاش نسبت به کمبود آب حساسیت کمتری نشان می دهد.

نکات مهم در آبیاری لوبیا

 1- به وسیله برنامه آبیاری می توان مشکلات ناشی از بیماری ها و آفات را جهت نیل به حداکثر عملکرد کاهش داد.

 2- آبیاری در شب در صورت امکان، به ویژه در مورد آبیاری تحت فشار (بارانی) باعث می شود قسمتهای هوایی گیاه در طول روز رطوبت کمتری داشته و در نتیجه مشکلات بیماری کاهش یابد.

3- خشکی زیاد بعد از کاشت می تواند رسیدن را تا 15 روز به تأخیر انداخته و در نتیجه عملکرد نیز کاهش یابد.

4- از خشک شدن خاک در طی دوره گلدهی اجتناب شود. شوک ناشی از آبیاری باعث ریزش گل ها می شود.

5-  از آبیاری مکرر و سبک به دلیل عدم تهویه خوب خاک اجتناب شود.

6-  آبیاری آخر فصل زمان رسیدن را به تأخیر می اندازد.

محصولات آموزشی مرتبط با زراعت و اصلاح نباتات


3,500 تومان4,500 تومان
علائم و نقش عناصر غذایی پر مصرف در گیاهان زراعی

4,000 تومان5,000 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت ذرت

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت سویا

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت پنبه

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت نخود

15,000 تومان16,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت لوبیا

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت کلزا

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزشی کاشت کنف و تولید الیاف از این گیاه

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت گلرنگ

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت گندم

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت چغندر قند

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی کاشت آفتابگردان

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت سیب زمینی

24,000 تومان25,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت زعفران بصورت خاکی