سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

کوددهی باغات انگور

منابع کودی

ایجاد تعادل بین عناصر غذایی در گیاه ضامن افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه می باشد. بنابراین لازم است از تمام کودهاییکه حاوی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه هستند، به صورت متعادل و بر اساس نیاز گیاه استفاده شود. براساس مقایسه ی نتایج تجزیه های برگ و خاک با اطلاعات غلظت های بهینه ی کودی که در نتیجه ی تحقیقات به دست آمده، مشخص می شود چه عناصری باید به خاک و گیاه داده شوند و از مصرف چه عناصری باید پرهیز شود تا تعادل عناصر غذایی در باغ برقرار شود. به منظور تأمین عناصر پُرمصرف ( ماکرو ) و کم مصرف ( ریزمغذی ) از انواع کودهای شیمیایی، آلی ( ارگانیک ) و زیستی ( بیولوژیک ) استفاده می شود.

مصرف کودهای حیوانی

کود حیوانی در حقیقت از فضولات حیوانات تهیه می شود که بیشتر از کود گوسفند، گاو، اسب و یا مرغ تشکیل می شود.  کود حیوانی به علت دارا بودن حجم وسیعی از مواد آلی و غذایی باقیمانده که برای غنای خاک بسیار مفید می باشد در طول تاریخ همو اره مورد توجه کشاورزان بوده است.  توصیه می شود که 5 کیلوگرم کود حیوانی کاملاً پوسیده مخلوط شده با سایر کودها، در آخر زمستان به صورت چال کود در هر چاله مصرف شود.


54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان انگور ( در موبایل هم اجرا می شود )

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

مصرف کود آلی ( اسید هیومیک )

استفاده از هیومیک اسید سبب بهبود خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک میگردد و در تولید محصولات زراعی به دلایل داشتن پتانیسل بالا در استفاده اکولوژیک و قابلیت بالای آن در تنظیم نیتروژن، افزایش میزان آنزیم ها درگیاه ، جذب موادغذایی توسط گیاه، مقاوم کردن گیاه در برابر آفت ها و نیز افزایش رشد گیاه حائز اهمیت می باشد. تحقیقات نشان داده است که استفاده از اسید هیومیک باعث افزایش عملکرد انگور به میزان 35 % گردیده است. مصرف اسید هیومیک در مرحله پس از ظهور خوشه اهمیت دارد و تقسیط آن به افزایش کارایی کودهایی پتاسه و فسفره و نیتروژنه ای که با آن مصرف می شوند کمک می کند.

مصرف کودهای حاوی اسیدآمینه

استفاده از کودهای آلی جهت رشد بهتر محصولات زراعی یکی از اهداف کشاورزی پایدار محسوب می شود. پروتئینها از مهمترین ترکیبات موجود درسلولهای گیاهی می باشند که در تمام واکنشهای اصلی اعم از ساختاری، آنزیمی، متابولیکی و انتقالی شرکت دارند.

مزایای کودهای اسید آمینه

1-       افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی

2-       تأثیر بر روزنه های هوایی

3-      تقویت سیستم ایمنی گیاه

4-      القا فرآیند گرده افشانی

5-       افزایش کمی وکیفی محصول

6-      افزایش دوره ماندگاری محصول بعد از برداشت

7-      افزایش سرعت رسیدگی محصول

8-      افزایش جذب عناصر ریز مغذی. اسیدهای آمینه مانند گلیسین با افزایشکلروفیل در گیاه وافزایش فرایند فتوسنتز و نسبت کربن به نیتروژن در درختان میوه موجب بهبود کیفیت وکمیت محصول می گردد.

روش مصرف اسیدآمینه

از آنجاییکه استفاده از محلولهای اسید آمینه همراه عناصر غذایی می تواند باعث بهبود کمی و کیفی عملکرد محصول گردد لذا در زمان تورم جوانه ها، ارزنی شدن انگور، مصرف اسید آمینه همراه پتاسیم، در زمان ظهور خوشه گل و شروع رنگ دادن میوه اسیدآمینه در زمان ارزنی شدن انگور و غوره شدن، اسید آمینه همراه کلسیم به صورت محلولپاشی توصیه می گردد.

مصرف ورمی کمپوست

یک نوع کود آلی هوموسی است که توسط گونه ای خاص از کرم های خاکی تولید می شود. این کود به لحاظ دارا بودن انواع ویتامین ها، هورمون های رشد و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه اثرات بسیار مفیدی بر روی رشد و نمو گیاه دارد.  این کود دارای بوی مطلوب و فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشد.

مزایای ورمی کمپوست

یک غذای کامل و متعادل برای گیاهان می باشد با دارا بودن مواد هورمونی رشد و نمو گیاه را سرعت می بخشد و به نگهداری رطوبت در خاک کمک می نماید رنگ، طعم، بو و کیفیت گلها سبزیجات و میوه را بهبود می بخشد. حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد. فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشد و مواد بیوشیمیایی آن مقاومت گیاهان را به بیماری ها افزایش می دهد.

مورد استفاده در نهالستان: 1 الی 2 کیلوگرم در متر مربع

مورد استفاده در باغات انگور: 5 تن در هکتار

مورد استفاده در هر چالکود انگور: 2 کیلوگرم

مصرف کود بیولوژیکی

به منظور نیل به پایداری درتولید محصولات باغی کشور، توجه به همزیستیمی  میکوریزی و ریزجانداران به وجود آورنده این نوع همزیستی یعنی قارچهای میکوریز آربسکولار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. چرا که این ریزجانداران خاکزی به نوعی نقشی کنترلی در تعادلات بیولوژیکی منطقه ریزوسفری گیاهان، مکانی که بیشترین تاثیر را در جذب آب و عناصر معدنی برای آن قائلند ایفا می نمایند. دربین گیاهان باغی یکی از گیاهانی که بیشترین وابستگی را به رابطه همزیستی میکریزی نشان می دهد انگور است. چرا که سیستم ریشه ای این گیاه عمدتا حاوی ریشه های ضخیم با انشعابات محدود می باشد. بنابر این گیاه برای امکان دستر سی به منابع آب موجود در خاک و جذب کافی عناصر معدنی وابسته به قارچهای میکوریزی می باشد. در کولتیوارهایی از این گیاه که ریشه از ضخامت بیشتری برخوردار می باشد این وابستگی به قارچهای میکوریزی بیشتر از انواع دارای ریشه های نازکتر مشاهده می گردد. شرایط اقلیمی تاکستانهای کشور به  گونه ای است که گیاهان انگور به دلیل محدودیت منابع آب در طی دوره رشد خود ممکن است تحت شرایط تنش رطوبتی قرار گیرند که این خود از طریق کاهش جذب آب و عناصر معدنی، کاهش رشد و عملکرد گیاه را در پی دارد.  قارچهای میکوریزی تحت چنین شرایطی می توانند از طریق کمک به گیاه برای جذب هرچه بیشتر عناصر معدنی و اصلاح روابط آبی گیاه با بهبود بخشیدن فرایند فتوسنتز گیاه مقاومت آنرا در برابر شرایط نامساعد محیطی افزایش دهند. دیگر عوامل کاهش رشد نهال های انگور بویژه در خزانه ها استفاده بیش از حد از قارچکش هایی است که به منظور کنترل بیمارگرهای ریشه انگور مورد استفاده قرار می گیرد. این مواد شیمیایی با از بین بردن ریزجانداران مفید خاکزی از جمله قارچهای میکوریز -آربسکولار و آسیب به سیستم ریشه ای گیاه باعث کندی رشد می گردند .بسیار ی از بیمارگرهای ریشه از جمله عامل پوسیدگی ریشه انگور در گیاهان انگور همزیست شده با قارچهای میکوریزی توسعه کمتری یافته و خسارت ناشی از فعالیت آنها کاهش می یابد.

محصولات آموزشی مرتبط با باغبانی


24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش ساخت تراریوم

54,000 تومان55,000 تومان
مجموعه کامل آموزش مرکبات

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت و داشت و برداشت گردو

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزش كاشت و باغبانی فندق

5,000 تومان6,000 تومان
کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان انگور ( در موبایل هم اجرا می شود )

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل صنوبر کاری - زراعت چوب ( در موبایل هم اجرا می شود)

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزش مراقبت و نگهداری از درختان سیب پاکوتاه

94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت پسته و مدیریت باغ پسته

74,000 تومان75,000 تومان
آموزش پرورش قارچ خوراکی، کشت قارچ دکمه ای و کشت قارچ صدفی

54,000 تومان55,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گل محمدی و گلاب گیری

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت بادام

9,000 تومان10,000 تومان
مجموعه آموزش نهال کاری و درخت کاری

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم های آموزش هرس درختان زیتون

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

74,000 تومان75,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت،داشت و برداشت زیتون

74,000 تومان75,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت انار

54,000 تومان55,000 تومان
آموزش کاشت سیب

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

19,000 تومان20,000 تومان
فیلم آموزش تکنیک های پیوندزنی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس مرکبات

34,000 تومان35,000 تومان
پکیج آموزش هرس درختان سیب

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش کاشت درختان مثمر

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کشت خربزه در مزرعه و گلخانه

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش دیم کاری

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان گردو

34,000 تومان35,000 تومان
آموزش کاشت، داشت و برداشت زرشک

34,000 تومان35,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت هندوانه