سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

آبیاری درختان انگور

نیاز آبی انگورعمق نفوذ ریشه های انگور در خاک به نوع خاک بستگی دارد. برای نمونه، در خاک های رسی و سنگین حداکثر تا عمق 90 سانتی متر و در خاک های متوسط رسی- شنی تا عمق 5/ 3 متر نفوذ می کند. نفوذ ریشه های انگور در خاک های بسیار سبک و تقریباً شنی تا عمق 6 متر و بیشتر هم دیده شده است. همچنین مقدار آب مورد نیاز برای رشد و نمو انگور به مقدار تبخیر در محل، مرحلۀ رشد گیاه، درصد پوشش گیاهی تاج درخت انگور و مقدار بارندگی در طول فصل رشد بستگی دارد. درخت انگور از خردادماه تا آخر شهریورماه که ممکن است تا نیمۀ مهرماه هم طول بکشد، به آبیاری نیاز دارد.

هر درخت انگور در روش جوی پشته ای تقریباً ۱۰۰ لیتر آب در هفته نیاز دارد. به طورکلی، نیاز آبی خالص انگور بر حسب منطقه و رقم، بین 5 تا 7هزار مترمکعب برای هر هکتار در سال است. در هر بار آبیاری، میزان آب باید به اندازه ای باشد که خاک تا عمق 1 تا 5/ 1 متری که محل انتشار ریشه است، مرطوب شود. زمان اولین آبیاری در مناطق سردسیر به طورمعمول در اوایل تابستان است؛ همچنین در مناطق معتدل، در اواسط بهار و در نواحی گرم و خشکِ کویری هم نیمۀ اول بهار است. نیاز تاک به آب و تنظیم زمان آبیاری را می توان از روی پژمردگی برگ ها و تغییر رنگ آن ها تشخیص داد.


54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان انگور ( در موبایل هم اجرا می شود )

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

مدیریت آبیاری در باغات انگور

مدیریت آبیاری روشی مهم برای تولید بهینۀ انگور در نقاط مختلف دنیا به شمار می رود. به کارگیری بهترین شیوه های مدیریت آبیاری به باغداران انگور کمک می کند تا تولیدشان همچنان باکیفیت، سودآور و پایدار باقی بماند. آبیاری باغات انگور بر اساس نیاز آبی و بسته به مراحل فنولوژیکی  )تغییرات صفات کمّی و کیفی در مراحل رشد حبۀ انگور(  می تواند در زمان های مختلف انجام شود.  به هرحال، اهمیت آبیاری و مقدار آبیاری در هر یک از مراحل فنولوژیکی خصوصاً در مرحلۀ رشد حبه ها و پس از رنگ گیری حبه ها در افزایش اندازۀ آن ها و به مراتب خوشه ها، همچنین ارتقای کیفیت محصول می تواند مؤثر باشد.

برنامه ریزی آبیاری

برنامه ریزی آبیاری یکی از روش های مرسوم برای بهبود کارایی مصرف آب در باغ ها، از طریق تعیین میزان و زمان آبیاری، محسوب می شود. برای بهبود مدیریت آبیاری در باغ انگور، باغ داران باید زمان مناسب آبیاری را تشخیص دهند و مقدار آبیاری لازم را تعیین کنند. شیوه های متعددی در آبیاری برای رسیدن به این منظور وجود دارد که دو مورد آن عبارتند از

1-      استفاده از روش های اندازه گیری رطوبت خاک

2-       استفاده از داده های هواشناسی و اندازه گیری دمای سطح برگ.

برنامه ریزی آبیاری نیز عبارت است از:  کاهش هزینه های انرژی و آب، کنترل رشد رویشی بیش ازحد، کاهش هزینۀ داربست ها و هزینۀ حذف برگ های اضافی، کاهش حساسیت به بیماری ها، افزایش کیفیت محصول، کاهش مخاطرات محیطی و کاهش هدررفت و آب شویی کودها. مراحل اصلی رشد انگور و درصد آب مورد نیاز سالانه در هر مرحله به صورت

زیر است:

1- مرحلۀ جوانه زنی تا گل دهی، 9 درصد؛

2-  مرحلۀ گل دهی تا تشکیل میوه، 6 درصد؛

3-  مرحلۀ تشکیل تا رنگ گیری میوه، 35 درصد؛

4-  مرحلۀ رنگ گیری تا برداشت میوه، 36 درصد؛

5-  مرحلۀ برداشت میوه تا ریزش برگ، 14 درصد.

تعیین زمان آبیاری


تحقیقات نشان داده است که به جای آبیاری باغ انگور با یک دور آبیاری ثابت  )که معمولا براساس مدار آبیاری انجام می شود(، انجام

آبیاری در 4 مرحلۀ فنولوژیکی  )تغییرات صفات کمّی و کیفی در مراحل رشدی حبۀ انگور(  رشد گیاه صورت می گیرد که عبارت است از:

1-      زمان ظهور گل آذین

2-      میوه بستن

3-       رشد حبه ها  )حدود 25 روز پس از میوه بستن(

4-      مرحلۀ رنگ گیری میوه ؛ لذا تعیین زمان آبیاری پس از مرحلۀ رنگ گیری میوه، بیشترین عمکرد را دارد و باعث صرفه جویی در مصرف آب نیز می شود

بنابراین باغ دار انگور باید در زمان های یادشده  )زمان وقوع مرحلۀ فنولوژیکی(  باغ را آبیاری کند. تعیین دقیق زمان وقوع هر یک از مراحل فنولوژیکی در هر منطقه باید بر اساس مشخصات رشد و نمو و مشخصات ظاهری گیاه و به تشخیص باغ دار باشد.

تعیین میزان آب آبیاری

حجم آب مورد نیاز انگور در هر منطقه و در دهه های مختلف از هر ماه در طول دورۀ رشد، بر اساس جدول نیاز آبی انگور تعیین می شود که می تواند از سند ملی آب کشور یا از داده های نرم افزاری استخراج شود. نکتۀ مهم اینکه حجم آب مصرفی در هر بار آبیاری با توجه به فاصلۀ زمانی بین دو آبیاری  )که همان فاصلۀ زمانی بین دو مرحلۀ فنولوژیکی رشد انگور است(  تعیین می شود. تعیین فاصلۀ زمانی بین دو مرحلۀ فنولوژیکی انگور برای انجام آبیاری بایستی بر اساس تجربیات کارشناسان و باغ داران محلی صورت پذیرد.

محصولات آموزشی مرتبط با باغبانی


24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش ساخت تراریوم

54,000 تومان55,000 تومان
مجموعه کامل آموزش مرکبات

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت و داشت و برداشت گردو

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزش كاشت و باغبانی فندق

5,000 تومان6,000 تومان
کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان انگور ( در موبایل هم اجرا می شود )

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل صنوبر کاری - زراعت چوب ( در موبایل هم اجرا می شود)

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزش مراقبت و نگهداری از درختان سیب پاکوتاه

94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت پسته و مدیریت باغ پسته

74,000 تومان75,000 تومان
آموزش پرورش قارچ خوراکی، کشت قارچ دکمه ای و کشت قارچ صدفی

54,000 تومان55,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گل محمدی و گلاب گیری

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت بادام

9,000 تومان10,000 تومان
مجموعه آموزش نهال کاری و درخت کاری

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم های آموزش هرس درختان زیتون

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

74,000 تومان75,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت،داشت و برداشت زیتون

74,000 تومان75,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت انار

54,000 تومان55,000 تومان
آموزش کاشت سیب

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

19,000 تومان20,000 تومان
فیلم آموزش تکنیک های پیوندزنی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس مرکبات

34,000 تومان35,000 تومان
پکیج آموزش هرس درختان سیب

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش کاشت درختان مثمر

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کشت خربزه در مزرعه و گلخانه

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش دیم کاری

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان گردو

34,000 تومان35,000 تومان
آموزش کاشت، داشت و برداشت زرشک

34,000 تومان35,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت هندوانه