سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

روش دانلود: ارزان و فوری

روش ارسال دی وی دی: قیمت محصولات + 130 هزار تومان هزینه تکثیر، بسته بندی و پست پیشتاز

آفات و بیماریهای و علف های هرز باغ ها و درختان مرکبات

آفات و بیماریها و علف های هرز، هر ساله باعث خسارت به باغها و درختان مرکبات و باغداران می شود که با شناخت  آنها و آشنایی با روشهای مبارزه با آنها، می توان جلوی خسارت را گرفت و باعث افزایش کمی و کیفی محصول شد که در نهایت باعث افزایش سود و درآمد باغداران عزیز خواهد شد.


آفات و بیماری ها و علف های هرزی که به درختان و باغ های مرکبات آسیب می رسانند را بصورت زیر تقسیم بندی می کنند:

آفات مرکبات

الف) تریپس ها

1-      تریپس مرکبات

ب) شته ها

1-      شته سبز مرکبات

2-      شته سیاه مرکبات

3-      شته جالیز

4-      شته سبز هلو

5-      شته سیاه یونجه

ج) شپشک ها


54,000 تومان55,000 تومان
مجموعه کامل آموزش مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

1-      سپردار قهوه ای مرکبات

2-      سپردار قرمز مرکبات

3-      سپردار زرد مرکبات

4-      سپردار شرقی

5-      سپردار سیاه مرکبات

6-      سپردار بنفش مرکبات

7-      سپردار واوی مرکبات

8-      سپردار الفی مرکبات

9-      بالشتک مرکبات

10-  بالشتک دراز اندام مرکبات

11-  شپشک نرم تن قهوه ای

12-  شپشک نرم تن ثانوی

13-  شپشک مومی یا ستاره ای مرکبات یا شپشک چینی

14-  شپشک آرد آلود ساحلی

15-  شپشک آرد آلود مرکبات

16-  شپشک آرد آلود لیموی آب یا شپشک آرد آلود جنوب

17- شپشک استرالیایی

د) پسیل ها

1-      پسیل مرکبات

ه) مگس های سفید مرکبات

و) کنه ها

1-      کنه قرمز مرکبات

2-      کنه زنگار مرکبات یا کنه نقره ای

3-      کنه مرکبات جنوب یا کنه شرقی مرکبات

ز) بالپولکداران

1-      پروانه مینوز برگ مرکبات

2-      پروانه برگ خوار مرکبات

3-      کرم های خاکستری جوانه خوار یا شیب پره های زمستانه

ح) سخت بالپوشان

1-      سوسک گرده خوار سیاه

2-      سوسک گرده خوار بور

ط) دو بالان

1-      مگس مدیترانه ای

ی) راست بالان

1-      ملخ شاخک بلند

2-      آبدزدک

ک) نرمتنان

1-      راب بزرگ یا لیسیک خاکستری

2-      حلزون قهوه ای مرکبات

3-      حلزون کوچک مرکبات

4-      حلزون کوچک مرکبات جنوب

ل) جوندگان

1-      موش ورامین

 

 بیماری های مرکبات


الف) بیماری های قارچی

1-      بیماری مرگ گیاهچه

2-      بیماری آلبینیسم ( زالی )

3-      انگومک ( گموز ) مرکبات

4-      پوسیدگی قهره ای میوه مرکبات

5-      سرخشکیدگی شاخه و مرگ درختان مرکبات

6-      کپک دوده ای یا کپک سیاه

7-      آنتراکنوز یا سرخشکیدگی شاخه مرکبات

8-      پوسیدگی آرمیلاریایی

9-      لکه قهوه ای آلترناریایی

10-  پوسیدگی خشک ریشه

11-  پژمردگی فوزاریومی

12-  گموز دیپلودیایی

13-  پوسیدگی تریکودرمایی

14-  کپک خاکستری

15-  پوسیدگی پنبه ای مرکبات

16-  پوسیدگی سبز میوه مرکبات ( کپک سبز )

17-  پوسیدگی ترش

18-  پوسیدگی آبی میوه مرکبات ( کپک آبی )

19-  پوسیدگی آلترنیایی

20-  پوسیدگی دم میوه دیپلودیایی

21-  پوسیدگی دم میوه فوموپسیس

22-  پوسیدگی آسپرژیلوس

ب) بیماری های ویروسی و شبه ویروسی

1-      بیماری تریستزا

2-      بیماری های گروه پسوروز

3-      نقش حلقوی

4-      لکه سبز ( سنگی شدن )

5-      بیماری کریستاکورتی

6-      بیماری گل چوبی

7-      بیماری اگزوکورتیس

8-      بیماری کاکسیا

ج) بیماری های ناشی از عوامل پروکاریوتی بیماریزا در مرکبات

1-      بیماری استابورن ( ریز برگی ) مرکبات

2-      شانکر باکتریایی مرکبات

3-      بیماری بلاست مرکبات

4-      بیماری جاروی جادوگر (جاروک )

5-      بیماری میوه سبز ( گرینینگ )

د) بیماری های نماتدی

1-      نماتد مرکبات

 

 

علف های هرز باغ های مرکبات


1-      مرغ

2-      بندواش ( کندمک، تکه بر )

3-      پیچک صحرایی

4-      اویارسلام بنفش ( ارغوان )

5-      قیاق

6-      سوروف

7-      بیدگاه

8-      آقطی

9-      سرخس عقابی

10-  توق

11-  تاج خروس

12-  گاوپنبه

13-  کنگر وحشی

14-  شیر تیغک

15-  خرفه

16-  گندمک

17-  فرفیون

18-  تاجریزی

19-  هفت بند معمولی

20-  سلمه تره

21-  سس

 

در مجموعه کامل آموزش مرکبات بطور دقیقتر و کاملتر در مورد آفات و بیماریهای و علف های هرز باغ ها و درختان مرکبات، شناسایی و مبارزه با آنها توضیح داده شده است. در این مجموعه آموزشی علاوه بر آفات و بیماریهای و علف های هرز باغ ها و درختان مرکبات، به توضیح و آموزش کامل سایر مباحث مربوط به درختان و باغات مرکبات مانند مشخصات عمومی مرکبات، ارقام مرکبات، آماده سازی زمین و کاشت مرکبات، کودها و تغذیه ی گیاهی، هرس مرکبات، برداشت مرکبات، بعد از برداشت مرکبات بصورت فیلم آموزشی، متن آموزشی و عکس و تصویر توضیح و آموزش داده شده است.

محصولات آموزشی مرتبط با باغبانی


24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش ساخت تراریوم

54,000 تومان55,000 تومان
مجموعه کامل آموزش مرکبات

54,000 تومان55,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت و داشت و برداشت گردو

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزش كاشت و باغبانی فندق

5,000 تومان6,000 تومان
کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان انگور ( در موبایل هم اجرا می شود )

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل صنوبر کاری - زراعت چوب ( در موبایل هم اجرا می شود)

15,000 تومان16,000 تومان
فیلم آموزش مراقبت و نگهداری از درختان سیب پاکوتاه

94,000 تومان95,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت پسته و مدیریت باغ پسته

74,000 تومان75,000 تومان
آموزش پرورش قارچ خوراکی، کشت قارچ دکمه ای و کشت قارچ صدفی

54,000 تومان55,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت گل محمدی و گلاب گیری

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت بادام

9,000 تومان10,000 تومان
مجموعه آموزش نهال کاری و درخت کاری

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم های آموزش هرس درختان زیتون

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

74,000 تومان75,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت،داشت و برداشت زیتون

74,000 تومان75,000 تومان
پکیج آموزش کامل کاشت، داشت و برداشت انار

54,000 تومان55,000 تومان
آموزش کاشت سیب

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

19,000 تومان20,000 تومان
فیلم آموزش تکنیک های پیوندزنی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس مرکبات

34,000 تومان35,000 تومان
پکیج آموزش هرس درختان سیب

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش کاشت درختان مثمر

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

34,000 تومان35,000 تومان
مجموعه آموزشی کشت خربزه در مزرعه و گلخانه

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش دیم کاری

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

34,000 تومان35,000 تومان
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن

54,000 تومان55,000 تومان
پکیج آموزش کامل پیوند درختان گردو

34,000 تومان35,000 تومان
آموزش کاشت، داشت و برداشت زرشک

34,000 تومان35,000 تومان
پکیج آموزش کاشت، داشت و برداشت هندوانه