سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

پرداخت و دانلود بلافاصله آموزش ها

انواع پیوند

پایه و پیوندک بایستی هر کدام دارای خواص و صفات مشخص باشند تا عمل پیوند زدن ممکن گشته و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشد. در هر حال پایه بایستی دارای شرایط زیر باشد :

1- مقاوم بودن به سرما : این موضوع در نواحی گرمسیر و یا نقاطی که دارای آب و هوای معتدل می باشند چندان دارای اهمیت نیست ولی در مناطق سردسیر برای دوام درخت پیوندی و برداشت بهره کافی باید پایه هایی انتخاب نمود که در مقابل سرمای سردترین زمستان محل مقاومت کند و مخصوصاً این نکته را باید در نظر گرفت که مقاومت پایه به این عمل باید بیشتر از مقاومت پیوندک باشد زیرا اگر پایه به سرما حساس باشد در سالهای خیلی سرد درخت پیوندی به کلی از ریشه خشک می شود در صورتی که اگر مقاومت آن زیادتر باشد در چنین سالی هر وقت پیوندک در اثر سرما ازبین رفت می توان ازریشه قوی پایه که در مقابل سرما استقامت کرده استفاده نموده مجدداً آن را پیوند کرد. در این صورت نمو پیوندک سریع بوده زودتر از درختی که پایه آن جوان و ضعیف است میوه خواهد داد. البته در علم نوین باغبانی پیوندک ها و پایه ها از مناطق مختلف قبل از مرحله امید بخشی تست می شوند تا مانع خسارت های سنگین به باغداران گردد.

2- آسان و کم هزینه بودن ازیاد پایه و همچنین تا جایی که ممکن است باید پایه را بوسیله غیرجنسی ازدیاد کرد زیرا فقط در این صورت است که پایه ها یکنواخت همسان بوده و با در نظر گرفتن اثر متقابل پایه و پیوندک در یکدیگر باغ یکنواخت به دست می آید و بهره برداری از آن آسانتر و کم هزینه تر می شود.

3- مقاوم بودن به انواع بیماری ها.

4- آسان انجام دادن عمل پیوند از نظر خصوصیات پوست: پوست بعضی از درختان به سختی از چوب جدا می شود  و در پاره ای دیگر درختان، پوست خیلی نازک بوده و جدا کردن آن از چوب غیر ممکن است.

5- انتخاب پایه از درختان دارای ریشه سطحی و قوی: این نوع درختان نسبت به گیاهان دارای ریشه عمودی و ضعیف، به علت جابه جایی آسان و موفقیت آمیز آنها، بهترو برترند.

6- عدم پاجوش دهی : درختانی که پاجوش زیاد تولید می کنند، بهتر است به عنوان پایه انتخاب نشوند. زیرا پاجوش موجب ضعف درخت پیوندی و افزایش هزینه های تولید می گردد.

7- مطابقت پایه با انواع مختلف خاک: هر چند یک نوع معین از گیاه را نمی توان در خاکهای مختلف کاشت و از نظر علمی یک نوع معین از نبات در نوع معینی از خاک بهترین نتیجه را می دهد، معهذا از نظر اقتصادی و تهیه نهال پیوندی برای فروش باید سعی نمود که پایه انتخاب شده در بیشتر از انواع خاک ها سازگار بوده و بهره کافی بدهد.


9,000 تومان10,000 تومان
فیلم های آموزش پیوند درختان انگور

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش تکنیک های پیوندزنی

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم های آموزش پیوند درختان گردو

همان طور که پایه دارای خصوصیات و صفات اختصاصی است پیوندک نیز باید دارای خصویات و صفات ویژه باشد:

1- پیوندک با پایه بایستی قرابت و تجانس داشته باشد.

2- پیوندک باید یک ساله باشد. در پیوند پائیزه می توان از شاخه های همان سال یعنی از شاخه هایی که در بهار ظاهر شده اند استفاده نمود. سن پیوندک نباید از یکسال تجاوز نماید ولی باید کاملاً رسیده باشد. یعنی چوب آن به اندازه کافی سفت گردیده و مواد ذخیره کافی در آن جمع باشد.

3- پیوندک باید از شاخه های بالغ انتخاب شود.

4- مناسب است پیوندک را ازدرختان مادری برداشت که از تولید گل و میوه آنها جلوگیری شده باشد.

5- میزان فعالیت پایه و پیوندک بایستی در یک حد باشد در غیر این صورت لازم است پایه نسبت به پیوندک فعالیت بیشتری داشته باشد.

6- درختانی که دوره استراحت کامل دارند برای پیوند بهاره باید پیوندک را قبل از بیدار شدن پایه مادری از خواب زمستانه تهیه نمود. هرگاه خطر یخبندان و سرمای شدید در بین باشد قطع پیوندک از درخت مادر قبل از یخبندان باید انجام گیرد زیرا سرمای شدید شاخه ها را خشکانیده و از بین می برد.

استقرار پیوندک بر روی پایه به طرق مختلف انجام می گیرد  و برای سهولت تفکیک، بر حسب نوع و روش، به سه گروه تقسیم می شوند :

گروه اول: پیوند مجاورتی ( پیوند شاخه قطع نشده از پایه مادری )

1- پیوند مجاورتی جانبی

2- پیوند مجاورتی انتهایی

3- پیوند مجاورتی کمانی

گروه دوم:  پیوند جوانه ای

1- پیوند شکمی

2- پیوند لوله ای

3- پیوند جوانه چوبی (چیپ بادنیگ)

 

گروه سوم: پیوند شاخه بریده

1- پیوند شاخه بریده انتهایی

2- پیوند شاخه بریده جانبی

اجرای عملیات پیوند

برای انجام دادن عمل پیوند های مختلف که در بالا نام برده شده است نکاتی را بایستی در نظر داشت :

1- تهیه و انتخاب پایه مورد نظر

2- انتخاب پیوندک و تراش برحسب نوع پیوند

3- استقرار پیوندک بر روی پایه آماده شده

4- بستن محل پیوند

5- استفاده از چسب در صورت لزوم

 

محصولات آموزشی مرتبط با باغبانی


5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش ساخت تراریوم

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه کامل آموزش مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت و داشت و برداشت گردو

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش كاشت و باغبانی فندق

3,500 تومان4,500 تومان
کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم های آموزش پیوند درختان انگور

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش صنوبر کاری - زراعت چوب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش مراقبت و نگهداری از درختان سیب پاکوتاه

3,500 تومان4,500 تومان
مجموعه آموزش کاشت پسته و مدیریت باغ پسته

5,000 تومان6,000 تومان
آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ صدفی ( تا حدودی هم قارچ دکمه ای )

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آشنایی با پرورش گل محمدی و تهیه گلاب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت بادام

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش نهال کاری و درخت کاری

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش هرس درختان زیتون

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت زیتون

7,000 تومان8,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت انار

5,000 تومان6,000 تومان
آموزش کاشت سیب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش تکنیک های پیوندزنی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کشت مرکبات

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش هرس مرکبات

7,000 تومان8,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان سیب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کاشت درختان مثمر

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کشت خربزه

3,500 تومان4,500 تومان
مجموعه آموزش دیم کاری

10,000 تومان11,000 تومان
نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

10,000 تومان11,000 تومان
نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

10,000 تومان11,000 تومان
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم های آموزش پیوند درختان گردو

3,500 تومان4,500 تومان
آموزش کاشت، داشت و برداشت زرشک