سبد خرید

فیلم و نرم افزارهای آموزشی کشاورزی، دام و طیور و آبزی پروری

پرداخت و دانلود بلافاصله آموزش ها

تغذیه درخت گردو

گردو درخت پُرنیازی است و تا آخر دوره رشد خود مقدار زیادی عناصر معدنی را از زمین جذب می کند. برای تقویت باغ کود دامی و آلی به خصوص در زمان احداث 40-100 تن در هکتار، در پاییز به زمین و در باغ های گردو به شعاع تقریباً سه متری از تنه درخت در اطراف تنه داده می شود.

سیستم ریشه ی درخت گردو عمیق و گسترده است، بنابراین کم بودن عمق خاك مانع رشد ریشه ها شده و باعث ضعیف ماندن درخت می شود. از نظر مصرف مواد غذایی خاك، گردو یكی از درختان پرنیاز است که برای تكمیل تاج و شاخ و برگ و تنه ی عظیم خود به وسیله ی ریشه های عمیق و قوی که تولید می کند انواع مواد غذایی را از لایه های خاك بالا می کشد.

 مطالعـات اندکـی روی نیازهای نیتروژنه ی گردو وجود دارد. در آزمایشی پوشش های مختلف کودهای نیتروژنه روی درختان 4 ساله ی گردو مقایسه شد که اثر آن روی قدرت درخت، میوه بندی و اندازه ی میوه معنی دار نبود اما نسبت به شاهد اثر مثبتی داشت. خاک هایی با خواص بیوفیزیكو شیمیائی نامطلوب جـزو اراضی درجه سه و نامناسـب بـرای درختان میوه می باشند. در اراضی درجه سه بهینه سازی روش تغذیه و آب خیلی دشوار است. کوچكترین اشتباه در فرمول های کودی و آبیاری می تواند منجر به بهم خوردن شدید معادلات حاکم بر روابط آب، خاك و درخت گردد. بنابراین حدالمقدور باید از پرورش درختان میوه مخصوصاً درختان گردو که دارای سیستم ریشه دوانی و تاج بزرگ و گسترده ای می باشد خودداری نمود و یا قبل از احداث باغ نسبت به تهیه مناسب زمین مبادرت نمود در بــازدید های به عمل آمده اکثر باغات گردو بدترین وضعیت تغذیه و کود دهی را هم از نظر منابع و مقادیر کود ( اوره و فسفر) و هم از نظر روش مصرف کود (پخش سطحی در سایه انداز درخت) داشته اند و تنها در برخی باغات مواد غذایی نسبتاً کاملی به روش درست (چالكود) و یا محلول پاشی به درختان داده می شود. برای پی بردن به مشكلات تغذیه ای درختان گردو علاوه بر نتایج تجزیه شیمیایی آب از آزمون خاك، برگ و شناخت علائم کمبود و یا مازاد استفاده می شود. پایین بودن درصد اشباع، درصد کربن آلی و درصد شن خاك بیانگر مشكل دار بودن خاك از نظر بافت و ساختمان خاك است. با وجود کمبود آشكار عناصر ازت، فسفر و پتاس در درختان، میزان این عناصر مخصوصاً در خاك سطحی زیادتر است که ضرورت جایگذاری عمیق(چالكود) آنها را مشخص می سازد. محلول پاشی با انواع کودهای

تقویت کننده نیز یكی از راههای اساسی تغذیه درخت گردو است. در برنامه های کود دهی، بـه ازت بـه عنوان یك عنصر کلیدی توجه می شـود. زیرا، منشـاء معدنی این عنصر درخاك وجود ندارد و ازطرف دیگر عنصری است که بـیش از همه عناصر دیگر مورد مصرف قـرار می گیرد. درمورد مصرف کودهای آلی حاوی ازت مخصوصا” کودهای حیوانی نیز بـاید دقـت شـود که از

انباشت بیش ازحد آنها درپای درخت خودداری گردد. دراین مورد بـهترین کارآن اسـت که ابـتداء نیاز درخت به کود ازته برآورد گردد و سـپس معادل آن کود دامی داده شود. برفرض مثال، اگرنیازکودی یك باغ 100 کیلو ازت خالص در واحد سطح است، باغداری که قرار است از کود مرغی به عنوان منبع کود ازته (با 5 % ازت) استفاده کند باید درحدود2000 کیلو گرم کود مرغی مصرف کند.

 

در مطلب کود مناسب برای درخت گردو، کودهایی که مناسب درخت گردو و باغ های گردو می باشند، معرفی شده تا درخت گردو و باغ های گردو سالم و پُرباری داشته باشید.

 

محصولات آموزشی مرتبط با باغبانی


5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش ساخت تراریوم

15,000 تومان16,000 تومان
مجموعه کامل آموزش مرکبات

5,000 تومان6,000 تومان
کاملترین مجموعه آموزشی کاشت و داشت و برداشت گردو

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش كاشت و باغبانی فندق

3,500 تومان4,500 تومان
کمبود و بیش بود عناصر غذایی پرمصرف در گیاهان باغی

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی استفاده از عناصر کم مصرف در کشاورزی

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم های آموزش پیوند درختان انگور

24,000 تومان25,000 تومان
فیلم آموزش صنوبر کاری - زراعت چوب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش مراقبت و نگهداری از درختان سیب پاکوتاه

3,500 تومان4,500 تومان
مجموعه آموزش کاشت پسته و مدیریت باغ پسته

5,000 تومان6,000 تومان
آموزش پرورش قارچ خوراکی و کشت قارچ صدفی ( تا حدودی هم قارچ دکمه ای )

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آشنایی با پرورش گل محمدی و تهیه گلاب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش تهیه کشمش

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت خرما

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش کاشت، داشت و برداشت بادام

5,000 تومان6,000 تومان
مجموعه آموزش نهال کاری و درخت کاری

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش هرس درختان زیتون

5,000 تومان6,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان انگور

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کاشت، داشت و برداشت زیتون

7,000 تومان8,000 تومان
مجموعه آموزشی کاشت، داشت و برداشت انار

5,000 تومان6,000 تومان
آموزش کاشت سیب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش احداث و احیای تاکستان دیم

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش تکنیک های پیوندزنی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزش کشت انگور

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزش کشت مرکبات

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش هرس مرکبات

7,000 تومان8,000 تومان
فیلم آموزش هرس درختان سیب

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کاشت درختان مثمر

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش برداشت، نگهداری، درجه بندی و بسته بندی مرکبات

3,500 تومان4,500 تومان
فیلم آموزش کشت خربزه

3,500 تومان4,500 تومان
مجموعه آموزش دیم کاری

10,000 تومان11,000 تومان
نرم افزار آموزشی نکات فنی پرورش و نگهداری گل و گیاهان زینتی

10,000 تومان11,000 تومان
نرم افزار آموزشی دنیای شگفت انگیز کاکتوسها

3,500 تومان4,500 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گل و گیاهان آپارتمانی

5,000 تومان6,000 تومان
نرم افزار آموزشی پرورش و نگهداری گلهای فصلی - نشائی

10,000 تومان11,000 تومان
نرم افزار آموزشی مدیریت چمن

9,000 تومان10,000 تومان
فیلم های آموزش پیوند درختان گردو

3,500 تومان4,500 تومان
آموزش کاشت، داشت و برداشت زرشک